Predikningar

DET FINNS ETT KONTAKT/KOMMENTAR-FORMULÄR längst ner på den här sidan!

Så småningom kommer det flera predikningar)

(Följande predikan har jag haft både med Power Point och utan, jag hade tänkt mig det här på annat sätt men texten ÄR ju med iallafall!)

DEN BÄSTA AV ALLA VÄRLDAR?

8/1 2011 Jakobstad samma sånger men utan PP

  Inledningstext: 1 Mos 1:31 fd, 2:1: Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

 VARFÖR INGRIPER INTE GUD?  En av Bibelns underligaste texter är Upp 12:7:

 En strid uppstod i himmelen; Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred mot dem, men de förmådde intet mot dem….. Gud och änglarna stred mot varandra. Vilka vapen de använde spelar ingen roll. Det viktiga är i  stället  att Djävulen inte segrade och att Gud heller inte utplånade honom.

 Ofta kommer frågan: ” Varför utplånade/utplånar Gud inte Djävulen?” Eller: ”Varför gör inte Gud slut på det onda?”

 (Det SKA Han göra, det kallas: ”Jesu återkomst”)

  För att finna svaret måste vi förstå vad striden i himmelen handlade om. I Jesaja finner vi att en av änglarna ville bli som Gud. Han ville t.o.m. ha mer makt än Gud själv!:

 Jes 14:12-14: 12. Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden (i danska Bibeln: ”slängd till jorden”) , du folkens förgörare!13. Det var du som sade i ditt hjärta: ’Jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr.14. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.’

  Om du var Gud, vad skulle du då gjort? Utplånat Djävulen? Knappast. För du skulle inse att alla andra skapade varelser skulle tjäna dig av fruktan och inte av kärlek.

 Du kan säkert tänka dig hur talet skulle gå bland änglarna: ”Såg du vad Gud gjorde? Jag är rädd! Det är bäst att göra som han säger”.

 Budskapet från Gud skulle då tyckas vara:”Lyd mig, annars dödar jag dig”!

  Låter det som en Gud som vill att hans barn ska älska honom av fri vilja och inte vara rädda för honom? En kärleksfull Fader?

 Vår planet, Tellus, kapades. Djävulen bedrog människan. Striden kommer endast att nå sitt slut när alla inser att Guds sätt att hantera situationen är det enda rätta.

  Det tar tid. Därför är vi fortfarande kvar här. Men snart kommer de slutgiltiga besluten att fattas. Himmelska väktare följer kaparens minsta rörelse, och bidar tiden tills Ledaren, Gud, ger den slutliga ordern.

  Hela skapelsen kommer att se vad synden och det onda verkligen innebär och att Gud inte är det slags varelse som Satan påstår. Till dess är de kristnas främsta uppgift att visa hurudan Gud egentligen är, det som Han så tydligt visade på korset.

  Den danske författaren Leif Panduro har skrivit en novell som heter ”Den bästa av alla världar”. Berättelsen handlar om en man som kommer på att vad han önskar sker. Till sist säger har ”Bort med världen”. det händer och han svävar runt i ett ”ingenting” och är lycklig över det.

 Men detta ”ingenting”, som en del kallar Nirvana, är inte vårt mål!

 Gud ser alltid hur framtiden blir. Varför genomförde han då ”experimentet Tellus” när han visste att det skulle misslyckas? Han kunde ju förutse svältkatastroferna, alla krig och det lidande som sjukdomar och handikapp orsakar. Varför avbröt han då inte experimentet?

  Men bara lite smärta. Lite? Kanske för andra – men för mig kan våldsam tandvärk kännas som smärtvågor som når 10 på Richterskalan. Jag lovar då mig själv  att aldrig mer äta godis. Att borsta tänderna minst två gånger om dagen, eller efter varje måltid! Jag är beredd att göra vad som helst för att slippa värken.

  Har du upplevt något liknande?

 Det enda du kanske lidit av är tandvärk som ändå ett par värktabletter tar toppen av och tandläkaren, som du kanske får akuttid hos, tar bort helt. Förhoppningsvis.

  Andra i vår värld svälter, dör och genomgår fruktansvärda lidanden. Överallt omkring oss har vi livets baksida; mänskligheten som håller på att förstöra sig själv.

  Den bästa av alla världar?  ”Den bästa av alla tänkbara världar”. ÄR det verkligen så?

 Vem skulle någonsin kunna tro det? Att någon ”gud” inte kunde åstadkomma något bättre?

  -Men världen var inte så här när Gud skapade den.

 -Det han skapat var fullkomligt. Men sedan dess har världen blivit förstörd. Det är ju sant.

  Men när Gud skapade världen såg han att allt han gjorde var ”mycket gott”. 1 Mos 1:31; 

   Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den sjätte dagen.

  Men varför ”tandvärken” då?   -Är inte Gud allsmäktig?

 -Det är klart!                             -Är han inte Kärleken?

 -Naturligtvis.                              -Förutser han inte framtiden?

 -Självklart!      -Men varför förhindrade han då inte all synd och allt lidande, inklusive tandvärk?

 Han kunde ha gjort det, eller hur? Allt lidande, alla sjukdomar, virus och genetiska störningar. Barn som föds utan hjärna, hjärta eller andra livsviktiga organ. Friska barn som är dömda att svälta ihjäl, människor som lider av olika sjukdomar och…och…Listan kan göra plågsamt lång!

  Jag suckar djupt för jag vill liksom du veta svaret. Varför dog min farfar i samband med en gallstensoperation innan jag ens var född, så att jag aldrig fick träffa honom? Varför drabbades min morfar av blindtarmsinflammation och dog när han bara var 56 år? Varför svarar inte Gud när människor i nöd ropar: ”Hur länge måste jag lida?”

  BORDE GUD HA STOPPAT DET?

 Gud, du vet vad som skulle hända, varför satte du inte stopp för det innan det började? Hur kunde du låta vår värld bli till. Du borde ha avbrutit alltsammans.

  En man berättade: ”När min mamma var gravid fick hon veta att jag skulle födas förlamad. Hon fick rådet att genomgå en abort. Hon visste inte vad hon skulle göra. En kurator berättade för henne vad det innebär att ha ett svårt handikappat barn och sade att hon kunde ju alltid bara bli gravid igen. Men till slut valde hon att föda mig och jag är så tacksam för det.”

  Men Gud vet ju exakt vad som kommer att hända. Varför avbröt han då inte sitt experiment? Han kunde ju bara ha skapat en ny syndfri Tellus.

 DÄRFÖRatt Gud ger alla sina skapade varelser fritt val. Trots att Gud ser (men inte bestämmer) de val som hans barn gör skapar han dem. För sådan är han. Det skulle ha varit möjligt för honom att säga: ”den här varelsen kommer att göra uppror. Därför ska jag inte skapa honom. Men då skulle Gud ha tagit bort friheten; friheten som tillhör den varelse som han ännu inte hade skapat.

  Samma sak gällde för Adam och Eva. Han kunde ha förhindrat ormen att fresta dem eller satt upp ett staket runt kunskapens träd. (Vi kan kanske kan tycka att han i alla fall skulle gjort det besvärligare att komma fram till trädet!) Men då skulle hans fria varelser inte längre vara fria. För att vara verkligt fri måste det finnas en möjlighet att förkasta Gud. Gud tillät det, så att han kunde bli älskad av fria varelser.

 Kärlekens pris är möjligheten att hata, förkasta och göra uppror.

 GUDS LIDANDE  Om du tror att Gud struntar i att världen lider, ska du minnas korset.

 Om du ett ögonblick kan tänka på hur lidandet påverkar Gud, varje sekund, varje minut, varje timme århundrade efter århundrade, så tro då inte att han är opåverkad av allt detta. Skyll inte på honom för det som händer här.

  Det är något som Djävulen verkligen ägnar all sin tid åt. Han åstadkommer gärna några svåra katastrofer eller får människorna att bekämpa och döda varandra och sedan ler han blitt och säger: ”Varför tillåter Gud att allt detta händer?” (Om Satan nu KAN le!)

 Men kom ihåg: Satan är orsak till det onda, inte Gud.

 Gud är inte oberörd av vår smärta och vårt lidande. Det visar oss korset. Jesus led inte tillsammans med oss bara när han levde bland oss och dödades av oss människor. Han lider tillsammans med fadern när han ser hur världen har spårat ur, att den har blivit en värld som vänder ryggen åt Honom som kan  rädda den.

  I ett av nazisternas koncentrationsläger hängde tre människor i bödelns rep. Två av dem dog snabbat. den tredje fick lida länge. Det var bara en liten pojke och han var inte tillräckligt tung för att snabbt dö, men måste hänga länge och bli kvävd på grund av sin  vikt. I sin förtvivlan och vrede sade en av fångarna som måste bevittna avrättningen: ”var finns Gud i allt detta?”

 En annan fånge svarade: -Gud finns där. Han hänger i repet.

 IGEN FRÅGAR VI OSS: VARFÖR AVBRYTER GUD DÅ INTE EXPERIMENTET?          

 Det finns bara en orsak till att Gud låter världen finnas kvar. Av samma orsak sände han sin Son till oss: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ende son, för att var och en som tror på honom icke skall förgås utan hava evigt liv”. (1917)

 Den kärleken kan inte tvingas fram utan måste vara resultatet av ett val. Ingen ska behöva välja Gud därför att hon är rädd för honom, utan därför att Gud är sann och handlar rätt. Hebr 11:26 fd: om Moses: Han såg fram mot lönen som väntade…..  

   MEN: Rivaliserande arméer bekämpar varandra och bränner ner varandras skördar, men människor skyller svälten på Gud och vill inte stoppa krigen. Fabriker släpper ut mängder av gifter som DDT, PCB, bly, kvicksilver och dioxiner, men när barn föds handikappade vänder vi vår vrede mot Gud och fortsätter att förstöra naturen. Människor smittar ner varandra med AIDS och andra könssjukdomar, men de fördömer Gud och försöker finna medicinska botemedel snarare än att hejda ”den sexuella revolutionen” som innebär ett omoraliskt och syndfullt liv. När då syndens resultat påverkar de oskyldiga är det bara Gud som får skulden.

  KOM IHÅG IGEN: SATAN ÄR ORSAK TILL DET ONDA, INTE GUD!

 ”Detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda” Joh 3.19.

  Först när vi medger att vi har fel och Gud har rätt kan ”experiment Tellus” bli vad det var avsett att vara: rättfärdighetens hem.

 VAD GUD INTE KAN GÖRA

 Så det enkla svaret på den svåra frågan är: Gud kan inte göra slut på smärtan, synden och ondskan utan att gå emot sig själv och sina skapade varelser. Först när alla inser hurudan ondskan verkligen är. när det visar sig att det goda är den enda normen att leva efter kan Gud, som värderar friheten över allt annat, komma och göra slut på alltsammans.

  Att synden leder till död måste ses som den naturliga konsekvensen av ett sådant val och inte som någon hämnd från Gud. Rom 3:23:  Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.

 Och Rom 6:23: Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

  Gud vill ha kärlek och tillbedjan som ges av fri vilja, inte som erbjuds av en viljelös robot eller av en skrämd syndare som är rädd för straff. 

 Tandvärk kan komma tillbaka och påminner oss om livets smärta. Men visionen om en värld som är bättre än den bästa av alla världar finns kvar.

 Upp 21:1-7:1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.  3. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem,

4. och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”   5. Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6. Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten.7. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son.

 Denna bästa värld kan vi endast få när vi väljer att tillhöra den Gud som älskar friheten och sina fria barn mer än någonting annat.

Han har själv lovat att komma tillbaka. Följande verser är några av de mest hoppfulla i hela Bibeln (liksom de som jag nyss läst):

 1 Tess 4:16-18 (från 1917): Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Först skall de i Kristus döda uppstå; sedan skall vi som då ännu lever och ha lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skall vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord.

 DET blir något att se fram emot. DEN rymdfärden får alla sciencefictionhistorier att förblekna till INTET!

 

 


(Lämna tom)
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)